Bejelentkezés
OK
Vertalen
Redigeren
Vertalingen van websites / mediatekstenn
Vakspecifieke vertaling op locatie
Organisatie van partnercontacten

Hoe bestelt u de vertaling?
(het is inderdaad zo gemakkelijk!):

  1. U stuurt ons het te vertalen materiaal (per e-mail, post, fax of koerier...) en u laat ons weten, wanneer u de vertaling nodig heeft.
  2. We geven u de prijs en de termijn voor de vertaling door en indien u deze accepteert, dan sturen we u binnen de afgesproken termijn de vertaling.
  3. We sturen u achteraf de factuur per post en we vragen u om deze binnen de vermelde termijn per overschrijving te voldoen.

Hoe wordt de opdracht vervuld?

  • Binnen 3 werkdagen na het plaatsen van de bestelling zorgen we dat de vertaling bij een vertaler wordt ondergebracht, waarbij we uitgaan van 10.000 te vertalen karakters/dag.
  • Op de werkdag na de afronding stellen we de vertalingen ter beschikking van de opdrachtgever.
 

Bijvoorbeeld bij een te vertalen tekst van 50.000 karakters:

max.3 werkdagen tot aan het begin van de werkzaamheden + 5 werkdagen voor de vertaling + max. 1 werkdag voor de oplevering.

Vertaalbureau Malorg:

Ons bedrijf voorziet sinds 1999 in vertalingen. Vanaf 2003, waarbij we ons continu richten op de veranderende behoeftes van de markt, nemen we in steeds meer talen, thema's en vakgebieden vertaal- en redigeeropdrachten als individuele bestelling of als onderdeel van een project aan. Naar wens maken we woordenlijsten aan en de woordenlijsten betreffende een specifiek vakgebied worden met de opdrachtgever afgestemd. We hebben meerdere fulltime vertalers in dienst en onderhouden we dankzij ons eigen bestand met meer dan duizend verschillende vertalers contact. Onze maatschappelijk zetel bevindt zich in het 16e district van Boedapest, maar onze vertalers komen uit heel Hongarije en zelfs uit het buitenland telewerkt men voor ons.

Telefoon:
 +36 (20) 207-6787 
Fax:  +36 (1) 403-0512
E-mail:
forditas@malorg.hu

Enkele van onze tevreden klanten:

"Tchibo Budapest Kft. heeft Malorg Bt. in 2004 verzocht om een vaktechnische tekst op economisch gebied van 190 bladzijden naar het Hongaars te vertalen. Binnen onze samenwerking heeft Malorg Bt. de opgedragen werkzaamheden binnen de vastgestelde termijn, op een adequaat niveau en in een goede kwaliteit opgeleverd. We waren helemaal tevreden met hun werk.”
Andrea Salfai-Kovács
HR manager
Tchibo Budapest Kft.

" Malorg Bt. heeft onze bestelling snel, precies en voor een concurrerende prijs uitgevoerd."

Orsolya Kunert, assistente
HVG Online Zrt.

Sinds jaren hebben we met Malorg Bt in contact, gedurende deze tijd hebben we hun verscheidene opdrachten gegeven, die ze altijd op tijd en correct hebben uitgevoerd. We zijn tevreden met hen en ik beveel hen van harte aan anderen aan.

László Szilágyi 
uitgeverij ISSIHIA

Puli Kft. laat haar Engelse documenten door Malorg Bt vertalen, nadat zowel uit vaktechnisch, als taalkundig oogpunt hun vertalingen de beste bleken. Onze partners in het buitenland hebben ons hiervan ook weten te overtuigen.

Ágnes Toldi, directeur
Puli PR Kft.

Malorg Bt. heeft tot nu toe onze bestellingen snel, voor een schappelijke prijs en op een adequaat niveau uitgevoerd.

László Pesti, marketing manager
MANN+HUMMEL agentschap
 


On line prijscalculator

Verrekening in karakters

We tellen met behulp van MS Word het aantal karakters van het naar de doeltaal vertaalde document.
Het is belangrijk om te vermelden dat, in tegenstelling tot vele anderen, bij ons de spatie niet als karakter telt, vandaar dat we hiervoor geen geld berekenen!
Afhankelijk van de karakteristieken van een bepaalde taal kan het aantal karakters tussen bron- en doeltaal +-15-20% van elkaar verschillen.

Berekening van de prijs voor de vertaling:

:: Prijzen voor een normale vertaaltermijn :: 

Als hoeveelheid voor een normale vertaaltermijn geldt dat de hoeveelheid per dag niet meer dan 10.000 karakter bedraagt (gerekend met 8 uur per kalenderdag). Bij het vaststellen van de termijn zijn de officiële vrije en feestdagen, alsmede de dag van in- en oplevering niet inbegrepen.

 
:: Toeslag spoedeisende vertalingen ::

Indien het aantal karakters dat per dag vertaald moet worden wegens de vastgestelde termijn meer dan 10.000 karakter per dag is of als de Opdrachtgever bij het aanvang van de vertaling vraagt om deze met „spoed” te behandelen, dan wordt de hele vertaling voor een spoedprijs berekend, welke 150% bedraagt van de karakterprijs voor een normale vertaaltermijn. 
 
:: Acute vertaling ::

We kunnen ook onmiddellijk, buiten werktijden en in het weekend voor onze klanten vertaalopdrachten uitvoeren. Voor de vertalingen die buiten werktijd om gemaakt worden geldt een toeslag van 100%.

:: Ruwe vertaling, vaktechnische vertaling, revisie ::
  • De ruwe vertaling drukt het wezenlijke van de brontekst taalkundig correct en voor deskundigen op het betreffende vakgebied op begrijpelijke wijze in de doeltaal uit.
  • De taalkundige revisie controleert de in de doeltaal vertaalde tekst consequent op grammatica, stijl en woordgebruik en laat vakspecifieke aspecten buiten beschouwing.
  • Vaktechnische vertalingen/revisies worden uitgevoerd door vertalers die over een diploma, een diploma als vaktechnisch vertaler of ervaring betreffende het vakgebied beschikken. De vaktechnisch gereviseerde tekst geeft naast de bovenstaande aspecten de boodschap van de tekst op adequate wijze weer met gebruikmaking van de in het betreffende vakgebied universeel gebezigde termen. 

Voor de revisie en de vaktechnische vertaling wordt een toeslag van 50% boven de oorspronkelijke prijs berekend.

 

Gebruik onze prijscalculator om de geschatte vertaalkosten van uw bestelling te berekenen!

 
Telefoon:
 +36 (20) 207-6787 
Fax:  +36 (1) 403-0512
E-mail:
forditas@malorg.hu